Demografske aktualnosti iz Hrvatske

Uvertira Državni zavod za statistiku (dalje: DZS) prošlog tjedna je objavio dva važna priopćenja s podacima o živorođenima, umrlima, doseljenima i odseljenima u Hrvatskoj za prošlu godinu: Prirodno kretanje stanovništva Republike …

Što su to demografske mjere?

[DEMOGRAFIJA]
Što označava pojam demografska mjera te koje značenje ima u Europi? Donosimo kratak pregled primjera javne politike u tri države.