Općina Antunovac kao primjer dobre prakse

Iako Općina Antunovac u međupopisnom razdoblju bilježi pad broja stanovnika za 7,9 % (-292), što je najmanje u Istočnoj Hrvatskoj, zanimljivo je da ima koeficijent starosti (udio stanovništva u dobi 65 i više godina) u iznosu od 16,1 % gotovo jednak koeficijentu mladosti (udjelu stanovništva u dobi do 14 godina) koji je 16,0 %.

Za usporedbu, isti podaci za cijelu Hrvatsku iznose 22,5 % i 14,3 %, a za Osječko-baranjsku županiju 22,0 % i 13,7 %.

Prema tome, indeks starosti (omjer broja stanovništva s 65 i više godina i stanovništva u dobi do 14 godina) za Općinu Antunovac iznosi 100,4, za Hrvatsku 157,4, a za Osječko-baranjsku županiju 160,2.

Općina Antunovac ima povoljnije demografske trendove, osim zbog dobrog geografskog položaja, ponajviše zbog dugogodišnjeg sustavnog rada lokalne vlasti kojim su omogućeni kvalitetni životni uvjeti za lokalno stanovništvo.