Demografski pokazatelji u jedinicama lokalne/regionalne samouprave

U prošloj godini bilježimo svega 25 gradova i općina (od ukupno 555) koji imaju pozitivan prirodni prirast, tj. vitalni indeks (broj živorođenih na 100 umrlih) veći od 100,0. 📈

Najviše takvih gradova/općina je u Splitsko-dalmatinskoj (6) i Međimurskoj županiji (5). Zanimljivo je primijetiti da se među pozitivnim primjerima za prirodno kretanje stanovništva u 2021. nalaze i općine Voćin (Požeško-slavonska) i Vuka (Vukovarsko-srijemska). Međutim, riječ je o vrlo malom broju živorođenih/umrlih.

Općina Podstrana iz Splitsko-dalmatinske županije ima najviši vitalni indeks (209,0) i ujedno apsolutno najveći pozitivan prirodni prirast (73 više živorođenih od umrlih).