Dugoročna vizija ruralnih područja EU – povratak korijenima?

O čemu je riječ?

Europska komisija je 30. lipnja 2021. predstavila dugoročnu viziju za ruralna područja Europske unije (A long-term Vision for the EU’s Rural Areas – Towards stronger, connected, resilient and prosperous rural areas by 2040)1. To je dokument kojim su utvrđeni izazovi i brige s kojima se ruralna područja diljem EU suočavaju, ali i neke od potencijalnih mogućnosti tih područja. Vizija se temelji na predviđanjima i opsežnim savjetovanjima s građanima i drugim dionicima iz ruralnih područja2

U okviru vizije je predložen Ruralni pakt i Akcijski plan za ruralna područja s ciljem da ruralna područja EU do 2040. godine postanu snažnija jačanjem ruralnih zajednica, poboljšanjem dostupnosti usluga i olakšavanjem socijalnih inovacija, povezana poboljšanjem povezivosti i u prometnom i u digitalnom smislu, otporna očuvanjem prirodnih resursa i ozelenjivanjem poljoprivrednih djelatnosti u sklopu borbe protiv klimatskih promjena uz istovremeno osiguravanje socijalne otpornosti putem ponude pristupa kvalitetnom obrazovanju i raznolikim mogućnostima zapošljavanja i prosperitetna diversifikacijom gospodarskih aktivnosti i povećanjem dodane vrijednosti u poljoprivredi i poljoprivredno-prehrambenim djelatnostima i u seoskom turizmu2.

Pojednostavljeno, Europska komisija ovim dokumentom želi dugoročno potaknuti razvoj javnih politika i investicije kojima će se usmjeravati razvoj ruralnih područja i poboljšati kvaliteta života stanovništva u njima.

Posljedice nastale uslijed pandemije bolesti COVID-19 dodatno su potaknule težnje za stvaranjem boljih životnih prilika u ruralnim područjima. Razvojem ruralnog turizma i ekološke poljoprivrede s jedne strane te interneta s druge ona danas pružaju sve više mogućnosti. Zato pojmovi digitalne i zelene tranziciji (koji se sve češće koriste u diskursu EU) u kontekstu ruralnog i poljoprivrede ukazuju da će se sve više sredstava iz proračuna EU i država članica usmjeravati prema poboljšanju kvalitete života i životnog standarda stanovništva u ruralnim područjima. 

Zašto baš ruralna područja?

Ruralna područja EU obuhvaćaju 80-90 % teritorija EU ovisno o definiciji, dok u njima živi gotovo polovica stanovništva Hrvatske i EU. Ruralna područja su još uvijek najvažnije zone proizvodnje hrane u Europi iako je ta primarna funkcija sve ugroženija, poglavito pod utjecajem modernizacije i globalizacije. Kao rezultat toga, ruralna područja su izrazito heterogena. Dok neke regije karakterizira depopulacija i napuštanje poljoprivrednih zemljišta, u drugima je turizam sve izraženija djelatnost te dolazi do intenzifikacije poljoprivrede3. Za predodžbu toga možemo zamisliti jedno ruralno naselje u Slavoniji u kojem dominira poljoprivreda i tradicionalna arhitektura te jedno na dalmatinskoj obali u kojem dominira turizam i apartmanizacija. Možemo zamisliti i jedno bliže Osijeku u kojem stanovništvo svakodnevno putuje na posao u Osijek, a jedno na Papuku koje je izolirano od ostatka Slavonije. I tako u nedogled.

Iz toga shvaćamo da ruralno nije homogeno, da to nije jednolični prostor izvan grada. Najbolje o tome govori ova rečenica: “If you’ve seen one rural place, you’ve seen one rural place.3 Iz toga proizlazi da ne postoji jedno univerzalno rješenje problema te da se negativni procesi (npr. demografski) ne mogu odjednom zaustaviti i preokrenuti4. Zato je javne politike i mjere potrebno prilagoditi pojedinom području uzimajući u obzir specifičnosti tog područja. Uzalud državne intervencije ako se zanemare potrebe lokalne zajednice.

Međutim, u toj heterogenosti među ruralnim područjima ipak postoje sličnosti, a to su negativne posljedice urbanizacije, modernizacije i globalizacije. Primjerice, nedostatna prometna povezanost, nedovoljno razvijena infrastruktura, slaba mogućnost zapošljavanja i ograničena dostupnost usluga samo su neka od obilježja ruralnih područja koja ih čine manje atraktivnim za život i rad. Zato je stanovništvo u ruralnim područjima diljem EU-a u prosjeku starije nego u urbanim područjima te će ono sve više smanjivati2

Razvojni izazovi ruralne Hrvatske

U Hrvatskoj su ruralna područja općenito viđena kao marginalna s društvenog, gospodarskog, političkog i drugog aspekta iako je prije pola stoljeća Hrvatska bila izrazito ruralna i agrarna zemlja. Tri četvrtine stanovništva je živjelo u ruralnim područjima, a polovica ih je radila u poljoprivredi. Zbog niza procesa koji su se u međuvremenu dogodili, da ih ne nabrajamo, ruralna područja u Hrvatskoj su sinonim za problemska područja. Tako na jednoj trećini teritorija Hrvatske živi manje od 7 % uglavnom starog stanovništva (Lika, Kordum, Banovina, Dalmatinska zagora).3

Ni druga ruralna područja Hrvatske u demografskom smislu nisu u znatno boljoj situaciji. Ona mladima nisu previše atraktivna, osim za odmor i posjet bliskim osobama. U njima izostaje osnovna infrastruktura, a kamoli radna mjesta i društveni život na kakav su mladi navikli u gradovima. Upravo u tome leži prilika Hrvatske u ovom digitalnom vremenu – da se ruralna naselja učini boljim mjestima za život, posebno jer su idilična i manje onečišćena. Neki bi sigurno ondje željeli živjeti. Nije realno da se stanovništvo u njih masovno preseli i da se dogodi demografski preokret, ali je pozitivno da se u njima zadrže mladi koji su već tamo i privuče barem one koji ondje imaju korijene.

Foto: unsplash

Povratak korijenima

Zbog svega toga nas ne treba iznenaditi ova inicijativa Europske komisije, posebice jer EU od svojih početaka ruralna područja smatra izrazito važnima. O tome govori činjenica da se na Zajedničku poljoprivrednu politiku trošilo gotovo polovica proračuna EU5. U ruralnim područjima nalaze se najveća prirodna bogatstva kontinenta (tlo, šume, vode, životinje, biljke…) pa su ta briga i ulaganja opravdani. 

Čini se da dugoročnom vizijom za ruralna područja EU nastavlja produbljivati svijest o tome koliko su ruralna područja važan dio kulture i života na europskom tlu. Hrvatska i Europa nisu cjelovite bez ruralnih područja. Vrijeme će pokazati hoće li pokrenuta inicijativa potaknuti pozitivne razvojne trendove ruralnih područja, posebno u zemljama poput Hrvatske, no već sad je pozitivno da se problematici razvoja ruralnih područja pristupa strateški, cjelovito i s naglaskom na njihovu heterogenost. Naši korijeni takav pristup i zaslužuju.

* Članak je preuzet sa portala mimladi.hr

Popis korištene literature

1 A long-term vision for the EU’s rural areas, European Commission, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents

2 Dugoročna vizija za ruralna područja: za jača, povezana, otporna, prosperitetna ruralna područja EU-a, Europska komisija, https://ec.europa.eu/regional_policy/hr/newsroom/news/2021/06/30-06-2021-long-term-vision-for-rural-areas-for-stronger-connected-resilient-prosperous-eu-rural-areas

3 Lukić, A., Radeljak Kaufmann, P., 2017: A Scenario-based Approach to Discuss the Future of Croatian Rural Areas: Developing the Conceptual Framework of the CRORURIS Project. U: Jordan, P. (ur.) ISR-Forschungsbericht Heft 43: New developments in the rural space of Central and South-East Europe, Proceedings of the meeting of the Working Group on Central Europe in conjunction with the German Congress of Geography, Berlin, September 30, 2015., https://www.bib.irb.hr/780724

4 Mustač, D., 2021: Demografija ruralnih krajeva u Europskoj uniji: dugoročna vizija razvoja, https://clps.hr/demografija-ruralnih-krajeva-u-europskoj-uniji-dugorocna-vizija-razvoja/

5 Zajednička poljoprivredna politika EU, Institut za javne financije, https://www.ijf.hr/hr/korisne-informacije/pojmovnik-javnih-financija/15/europska-unija-ekonomska-politika/40/zajednicka-poljoprivredna-politika-eu/335/